Hyödy suurhankkeista!


Oulun kauppakamarin alueella, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on parhaillaan käynnissä useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on maksimoida suurhankkeiden rakentamisesta alueelle saatava hyöty. Tämä Lisää kauppaa-portaali edistää osaltaan 5 %:n vuosittaisen kasvutavoitteen saavuttamista yksityisessä liike-elämässä.


Pelkästään entisen Oulun läänin alueelle odotetaan 15 miljardin investointeja vuosina 2013-2020 muun muassa energia-, kaivosalan ja matkailun taholta. Fennovoiman ydinvoimalahankkeen suuruus on miljardiluokkaa. Portaalin avulla luodaan jalostuksen ja palvelualan verkostoja ja toimitusketjuja. Näin varmistetaan alueemme yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan sekä kansallisiin että kansainvälisiin suurhankkeisiin.


© Oulun Kauppakamari