Uutiset
Tietoa alueen yrityksistä kaivataan - palveluiden saatavuuden kartoitus Hanhikivi 1 – hankkeen tarpeisiin on käynnissä


Fennovoima on käynnistänyt yhdessä Hanhikivi 1 – hankkeen lähialueen kuntien kanssa kartoituksen alueen palveluista. Kartoituksen tarkoituksena on saada kattava kuva siitä, millaisia palveluita lähialueen yrityksiltä on saatavissa laitoksen pitkän elinkaaren tarpeita varten.Fennovoiman hanke on tällä hetkellä laitosrakentamista valmistelevassa infra- ja tukirakentamisen vaiheessa ja itse laitosrakentaminen käynnistyy valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan saamisen jälkeen. Valmistuttuaan Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta.  Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille vuosittaisia tarkastuksia ja huoltoja.  Lisäksi kuten muutkin yhtiöt, tarvitsee myös Fennovoima lukuisan määrän erilaisia ulkoisia tukipalveluita aina kopiopalveluista laitevuokrauksiin saakka.Kartoitus käynnistettiin marraskuussa yhteistyössä Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Kalajoen (sis. Merijärvi, Alavieska), Oulaisten ja Ylivieskan kanssa ja nyt kartoitusta laajennetaan kattamaan Oulun, Kokkolan ja muiden lähikuntien alueet. Kartoitus parantaa koko alueen palveluiden löydettävyyttä ja siihen voivat osallistua kaikki alueella toimivat yritykset.Suosittelemme, että vaikka olisitte jo aiemmin rekisteröityneet Fennovoiman alihankkijarekisteriin, täyttäisitte silti yrityksenne tiedot, jotta saavutamme parhaan mahdollisen kokonaiskuvan alueen palveluista ja osaamisesta. Tietoja on mahdollista myöhemmin päivittää.Kyselyaineiston liitteenä on luettelo erilaisista palveluista ja toimituksista, joilla jokaisella on oma yksilöivä koodinsa. Näiden koodien avulla yritykset voivat ilmoittaa tarjoamiaan palveluita. Luettelo on koostettu tyypillisistä ydinvoimalaitokselle tarvittavista palveluista ja tavaratoimituslajeista. Jos yrityksen tarjoamaa palvelua ei löydy luettelosta tai kaikki tarjottavat palvelut eivät mahdu kyselyn kymmeneen kohtaan, voi tarjottavan palvelun ilmoittaa kyselyn lisätieto-osassa.Huomioikaa kyselyä täyttäessänne, että Fennovoiman hankinnoille asettamat kriteerit riippuvat toimituksen laadusta ja laajuudesta. Kyselyssä mainittuja sertifikaatteja ja muita mittareita punnitaan vain osassa toimituksista, joten kaikki kohdat eivät koske kaikkia yrityksiä. Kyselyn kautta saadut tiedot kerätään Fennovoiman hankintaosaston käyttöön tulevaisuuden tarpeita varten.Jotta saamme parhaan kuvan yrityksestänne, pyydämme antamaan vastaukset mahdollisimman moneen kysymyskohtaan.

Palvelukartoituskyselyyn pääsette täältä: https://my.surveypal.com/Fennovoima_palvelukartoituskysely.Oulun alueella kysely on lähetetty yhtäaikaisesti BusinessOulun, FinNuclear ry:n, Infra ry:n Talonrakennusteollisuuden, Oulun kauppakamarin sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien jakeluiden kautta.Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan 6.1.2019 mennessäLisätietoja kyselyyn liittyen: Oulun kauppakamari:

Varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi, tai 0400682403

Fennovoima:

Resurssipäällikkö Pekka Alvinen, pekka.alvinen@fennovoima.fi, tai p. 0207578563

Hankintapäällikkö Heikki Airisniemi, heikki.airisniemi@fennovoima.fi, tai p. 0406416468

Toimitusketjun päällikkö Tatu Hietala, tatu.hietala@fennovoima.fi, tai p. 0207578610Lue tiedote täältä.


Julkaistu: 05.12.2018

Kategoria: YleisetJoulukuun, 2018, rakentamista Norjan ja Ruotsin arktisella alueella noin 150 miljoonaa euroa


Kuluneen vuoden 2018 yhteenlaskettu arvo näille kuukausiraporteillemme on 7 miljardia € joka on

40 % kasvu verrattuna vuoteen 2017. Pohjois-Ruotsin rakentaminen on kasvanut 80 % 2.9 miljardiin € ja Pohjois-Norjan kasvu on 21 % 4.1 miljardiin €. Ensi vuoden ennuste on että palaamme vuoden 2017 lukuihin.

Koillisväylällä tapahtuu

Venäjän kaasun tuottaja Novatek, lastasi Yamalilta tulevalta LNG kaasua kuljettavalta Arc7 jääluokan alukselta kaasulastinsa pienemmän jääluokan alukseen. Tämä tehtiin Norjan Honningsvågin edustalla 22. marraskuuta. Näin kuljetus Eurooppaan saadaan hintatehokkaammaksi. Venäläisten toimintatapa on hyvä esimerkki siitä miten Koillisväylän kautta kulkeva aasialainen tavara voidaan lastata uudelleen Norjan satamissa joko pienempiin aluksiin tai muihin jo olemassa oleviin logistiikka ratkaisuihin edelleen Eurooppaan vietäväksi.Lue lisää uutisia täältä


Julkaistu: 04.12.2018

Kategoria: Muut suurhankkeetMarraskuu 2018, rakentamista Norjan ja Ruotsin arktisella alueella noin 780 miljoonaa euroa


SAS aloittaa ensi viikon maanantaina, 5. marraskuuta, suorat lennot Oulun ja Tukholman välille.

Arktisia uutisia on saatavilla Lapin Yliopiston Arctic Finland kotisivulta.

Arctic Finland -sivustolle kootaan tietoa ja keskustelua Suomen arktisesta politiikasta, taloudesta ja tutkimuksesta. Sivustoa ylläpitää Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä. Sivulta löytyy esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin haastattelu.

Ruotsin uudet sairaala- ja hoivapaikka projektit

Olemme kartoittaneet kaikki, nyt tiedossa olevat, Ruotsin uudet sairaala- ja hoitopaikkaprojektit vuoteen 2025 mennessä. Projektien arvo on noin 5,5 miljardia euroa. Kartoitus löytyy kotisivultamme.On hienoa todeta että kiinnostus näitä tarjouspyyntöjä kohtaan kasvaa edelleen, tarjouksia tehdään ja uusia yrityksiä rajamme länsipuolelle perustetaan. Yrityksemme saavat tästä hyvää tietoa sekä tilaajista että urakoitsijoista joten kontaktiverkosto ja selvyys tärkeimmistä paikallisista tekijöistä selkiintyy.Koillisväylällä tapahtuuEnsimmäinen konttialus, tanskalainen ”Venta Marsk” seilasi Koillisväylää pitkin 8.9.2018. Avustus Itä-Siperian merellä, jossa jäätä vielä oli metrin verran, tuli Venäjän jäämurtajalta ”50 Let Pobedy”. Matka tehtiin 11 solmun nopeudella ilman hankaluuksia.

Lue lisää uutisia TÄSTÄ


Julkaistu: 06.11.2018

Kategoria: Muut suurhankkeetLokakuu 2018, rakentamista Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueella noin 300 miljoonaa euroa


On hienoa todeta että kiinnostus näitä tarjouspyyntöjä kohtaan kasvaa edelleen, tarjouksia tehdään ja uusia yrityksiä rajamme länsipuolelle perustetaan. Yrityksemme saavat tästä hyvää tietoa sekä tilaajista että urakoitsijoista joten kontaktiverkosto ja selvyys tärkeimmistä paikallisista tekijöistä selkiintyy.

Koillisväylällä tapahtuu

Ensimmäinen konttialus, tanskalainen ”Venta Marsk” seilasi Koillisväylää pitkin 8.9.2018. Avustus Itä-Siperian merellä, jossa jäätä vielä oli metrin verran, tuli Venäjän jäämurtajalta ”50 Let Pobedy”. Matka tehtiin 11 solmun nopeudella ilman hankaluuksia.Lue lisää uutisia TÄSTÄ


Julkaistu: 02.10.2018

Kategoria: Muut suurhankkeetHailuodon kiinteä yhteys, markkinainfopaketti - Hailuoto causeway, marketing information concerning an upcoming PPP project


Hyvä vastaanottaja,

Liikennevirasto on saanut luvan toteuttaa Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-mallilla. Parikymmenvuotisen sopimuksen arvo on n. 115 milj.€ sisältäen kahden sillan ja pengertien suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja rahoituksen.Liikennevirasto toivottaa kotimaiset sekä kansainväliset sijoittajat ja rahoittajat tervetulleiksi vuoropuheluun jo ennen PPP-hankinnan käynnistymistä. Liikennevirasto järjestää syksyn aikana kahdenkeskisiä keskustelutilaisuuksia neuvonantajille (tekninen konsultti sekä rahoitus- ja juridinen konsultti) sekä palveluntuottajille. Keskustelutilaisuudet (max 90 min) neuvonantajille järjestetään 16.10.2018 ja 19.10.2018 ja palveluntuottajille 6.11.2018, 9.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018 ja 16.11.2018. Tilaisuudet järjestetään Helsingissä (Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A). Keskusteluajan varaaminen sähköpostilla terhi.honkarinta@liikennevirasto.fi viimeistään 5.10.2018 (neuvonantajat) ja 26.10.2018 (palveluntuottajat).PPP-hankinta käynnistyy keskeneräisten lupaprosessien valmistuttua, aikaisintaan vuonna 2019.Katso markkinainfopaketti käynnistyvästä hankkeesta.Lisätietoja:

Projektijohtaja Lars Westermark

Puh. +358 29 534 3838

Lars.westermark@liikennevirasto.fiProjektipäällikkö Terhi Honkarinta

Puh. +358 29 534 3574

Terhi.honkarinta@liikennevirasto.fi

Dear Sirs,

The Finnish Transport Agency has been authorised to build a causeway between Hailuoto Island and the mainland using the PPP model. The PPP contract will cover a period of a couple of decades and be worth approximately EUR 115 million, including the design, construction, maintenance and financing of two bridges and a road running on top of an embankment.The Finnish Transport Agency is seeking to engage Finnish and international contractors, investors and financiers in a dialogue in preparation of the PPP project.The Finnish Transport Agency arranges appointments with advisors (technical consultants and financial/legal consultants) and service providers. Appointments (90 minutes) with advisors will be arranged October 16th and October 19th 2018 and with service providers will be arranged November 6th, November 9th, November 14th, November 15th and November 16th 2018. Appointments will be held in Helsinki (The Finnish Transport Agency, Opastinsilta 12 A) and should be booked via email terhi.honkarinta@fta.fi at the latest October 5th 2018 for advisors and November 26th 2018 for service providers.The PPP contract itself will be put out to tender once all the necessary permits have been obtained, in 2019 at the earliest.Market information concerning the upcoming PPP project as an appendix.More information:

Project Director Lars Westermark

tel. +358 29 534 3838

lars.westermark@fta.fiProject Manager Terhi Honkarinta

tel. + 358 29 534 3574

terhi.honkarinta@fta.fi


Julkaistu: 02.10.2018

Kategoria: Muut suurhankkeetSuurhankeviestit syyskuu 2018


Tilaajien suuntaan kannattaa tuoda esille Pohjois-Suomen resurssien osaaminen ja riittävyys,  ettei pääkaupunkiseudun tilanne anna väärää mielikuvaa suurhankkeiden tilaajille. Lisää kauppaa portaalissa www.lisaakauppaa.fi esim. yritysten määrä on noin 150 kpl, joissa 95.000 työntekijää.Hanhikivi1 – hankkeen kotimaisuusaste seuranta; Työmaarekisterissä on 539 yritystä, joista 501 suomalaisia. 260 Pohjois-Pohjanmaalta ja 20 Kainuusta. Tulokoulutuksen läpäissyt 2559 henkilöä, joista ulkomaalaisia 365Suurhankeviestit syyskuu


Julkaistu: 20.09.2018

Kategoria: Muut suurhankkeetSyyskuu 2018 - rakentamista Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueella 1,3 miljardia euroa


Uutisia Pohjois-NorjastaMiten öljy- ja kaasulöydöt vaikuttavat Pohjois-Norjan elämään?

Hammerfestin kunnanjohtaja, Alf E. Jakobsen, kiteyttää Equinorin ja ENIn projektit Hammerfestin ulkopuolella ”Saimme uuden kulttuuritalon, päiväkoteja ja 1500 uutta asukasta sekä yrityksillemme noin 200 miljoonan euron vuosittaisen kaupankäynnin, jonka mahdollisti öljy- ja kaasuprojektit Hammerfestin lähistöllä”.Lue lisää uutisia TÄSTÄ


Julkaistu: 28.08.2018

Kategoria: YleisetRakentamista Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueella 250 miljoonaa euroa, elokuu 2018


Uutisia Pohjois-Norjasta

-Norjan Oljedirektoratet on antanut Equinorille luvan koeporauksiin Barentsin meren Skruis alueella.

  Equinor on Statoilin uusi nimi ja kuvastaa heidän hallituksen mielestä paremmin uusiutuvan energian

  yhtiötä.

-Lundin Norway poraa 120 km Tromssasta ja 20 km Lumikin kentästä yhdessä japanilaisen Inpexin kanssa.

-Eni poraa Goliat West alueella joka on noin 90 km Hammerfestista.

-Norjan öljyrahaston arvo  on tänään 8 540 miljardia NOK kun se vielä 2015-02-06 oli 6 540 miljardia NOK.Uutisia Pohjois-Ruotsista

-Pajalan Kaunis Iron malmikaivoksen ensimmäinen räjäytys tehtiin 12.6.2018. Ensimmäiset

  malmikuljetukset tehtiin 30.7.2018 joten kaivostoiminta on hyvällä alulla.

-Kiirunassa on tällä viikolla muutto käynnissä kun vanha kaupungintalo suljetaan ja uusi otetaan käyttöön.

Uuden kaupungintalo nimi on ”Kristallen”.

-Luulajan Facebook laajentaa tilojaan kaksinkertaiseksi jolloin tilojen yhteinen pinta-ala on 100 000 m2.

Laajennuksen on valmistuessa niin Facebook on sijoittanut Luulajaan 8.7 miljardia SEK, noin 0.9 miljardia €.

He perustavat myös Luulajaan ”Technology Deployment Centre” jonka tehtävänä on kehittää tutkimusta

isojen datahallien teknologiassa.

-Kiirunan ja Malmbergetin muutosta johtuen LKAB rakentaa nyt 650 asuntoa niiden 400 asunnon lisäksi

jotka jo ovat valmiina. Kiirunan nykyinen kaupungin keskus puretaan 2022-2026.

LUE LISÄÄ


Julkaistu: 09.08.2018

Kategoria: YleisetRakentamista Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueella yli 1 miljardia euroa, kesä-heinäkuu 2018


On hienoa todeta, että näinkin yksinkertainen kuukausi informaatio, jonka Barents keskuksen Martti Hahl aloitti jo vuonna 2014, on inspiroinut suomalaisia rakennusalan yrityksiä Ruotsin ja Norjan markkinoille.

Yhteydenottoja tulee viikoittain ja kysymykset tänään koskevat enemmänkin, miten ja millä ehdoilla omaa työväkeä ja kalustoa voi maiden välillä vaivatta kuljettaa. Keskusteluista ilmenee myös, että tarjouksia tehdään ja kauppaa syntyy 20-25 miljoonan euron vuosivauhdilla... Lue lisää TÄSTÄ


Julkaistu: 18.06.2018

Kategoria: YleisetToukokuun 2018 rakentamista Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueella 590 miljoonaa euroa


Informaatiotilaisuus Ruotsin rakennusalan lainsäädännöstä 16.5.2018 kello 13.00-15.00 BusinessOulun tiloissa. Julkisen

hankinnan mahdollisuudet, työehtosopimukset, Ruotsin rakennusalan lainsäädäntö ja lisäkoulutuksen tarve ovat asioita

joita käsittelemme sekä mistä apua voi saada. Mukana Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Lue lisää TÄSTÄ!


Julkaistu: 02.05.2018

Kategoria: Yleiset© Oulun Kauppakamari